Comunicado Oficial de Rexistro de Información sobre o Servizo de Augas

Comunicado Oficial de Rexistro de Información sobre o Servizo de Augas

CANGAS DECIDE SOLICITA POR REXISTRO INFORMACION DAS NEGOCIACIONS QUE SE ENTÁN A MANTER COA CONCESIONARIA DO SERVICIO DE AUGUAS.
– Se está tensando a corda da confianza.
– Non entenden a falla de informes xuridicos e técnicos nas propostas presentadas polo grupo de goberno.
CANGAS DECIDE, hoxe (3 de AGOSTO de 2015) presenta por rexistro Municipal, unha pregunta pola cal require o Alcalde información sobre as conversas e situación real das negociacions feitas con AQUALIA.
Para CANGAS DECIDE o novo grupo de goberno está tensando demasiado a corda da confianza que este partido político está a ofrecer os primeiros días de goberno.
Entendiamos que se estaban a producir negociacions , y asi comunicouno o propio Alcalde o pasado Pleno do 26 de Junio, onde pideu a varios veciños tranquilade e que serian eles, os primeiros en coñocer a situaicion das conversas que se mantiñan co AQUALIA.
Nos parece unha falta de respeto que o pasado Pleno do 31/07 incluiranse unha resolución de Alcaldia no Pleno pola porta de atrás, as agachadas, sen unha ninformacion previa o respecto.
Acaban de romper unha das liñas mais importantes da transparencia, que tanto estaban a predicar durante toda a campaña.
Gestido recorda que nese Pleno do 25/03/2015, ABSTUVOSE, basándose nunha falla de informe xuridico que abalase este acordó. Porque entendíamos,
que deixar sin efecto un contrato firmado recentemente, era un brindis o sol e nada mais.
CANGAS DECIDE lamenta que esta sea a maneira de actuar deste grupo de goberno, onde se están utilizando os PLENOS Municipais como meras plataformas de campaña electoral, no que se presentan propostas ou acordos, sen ninguna base legal. Esta forma de actuar quedou reflexado tamen na pasada sesión plenaria, onde moitas das propostas presentadas polo grupo de Goberno non tiñán una base xuridica nin viñan abalados favorablemente nin polos servicios xuridicos, nin polos técnicos.