Cangas Decide aposta por unha xestión mixta da Piscina Municipal

Cangas Decide aposta por unha xestión mixta da Piscina Municipal

gestido e david cal

Ainda que estamos elaborando unha proposta máis detallada para a xestión do complexo deportivo da piscina, Cangas Decide aposta inicialmente por unha xestión mixta da piscina municipal. O máis importante neste momento é mantener aberta a piscina a partir de Setembro, de forma definitiva, para que a gran inversión que se realizou na  construcción e posta en marcha no supoña un esforzo inútil. Ainda que hai que estudar que mantela pechada este provocando uns gastos de mantenemento necesarios. A xestión mixta supondría a contratación dunha empresa que xestionase todo o relativo o mantenemento das instalacions xa que o Concello carece de medios e persoal especializado para realizar estas tarefas e unha xestión municipal, das actividades a realizar  na mesma. Para todo isto sería necesario facer un estudo previo das necesidades deportivas reais en ditas instalacions, habrá que facer un estudo de reducción de coste enerxético, xa que esta é unha partida de gasto importante e potenciarla para a realización de competicions e eventos.