CANGAS DECIDE APOIA AS REINVIDICACIONS DA PLATAFORMA DA SANIDE DO MORRAZO

CANGAS DECIDE APOIA AS REINVIDICACIONS DA PLATAFORMA DA SANIDE DO MORRAZO

Cangas, 3 de SETEMBRO de 2015.-  CANGAS DECIDE, apoia as reevindicacions da plataforma da Sanidade Publica apoiando coa sua presencia na manifestación de hoxe.

Entende que a posta en marcha do novo Hospital de Vigo, 2 “Alvaro Cunqueiro”, fixose sen unha planificación axeitada e sen rematar todas as obras necesarias, poñendo en serio perigo os pacientes que teñen que utilízalo.

 

A proximidade das eleccions, pode que fora un dos motivos polo cal a premura, polo que ainda compartimola menos. Pero isto non é motivo suficiente para poner en funcionamento un complexo hospitalario sen os recursos, persoal,camas, e demáis equipamento para que este novo hospital poida funcionar de forma axeitada.

 

Asi mesmo a posta en marcha dunha instalación deste tipo conleva uns cambios o redor do mesmo, coma pode ser o transporte que requiere poñelo en marcha en paralelo. E menos activar xa o servicio de parking, cuestión que habrá que estudiar e analizar se o custe é adecuado o non ter o redor outras alternativas.  Este apartado e moi importante analizalo con detenemento e promover varias alternativas para que os pacientes e familiares poidan  elexir ás mellor opción,e non imponer pola forza pagar un parking. Hai que destacar  que moitos pacientes teñen que desprazarse moitas veces a este hospital e nadie se pode sufragar o alto custe do servicio de parking.

CANGAS DECIDE analiza a situación dos vecinos de Cangas, o percorrido que agora hai que facer, recordamos que mais lonxe que o actual centro de preferencia coma e POVISA, e por suposto a sua posta en marcha debe facerse con todas as garantías de asistencia.

O feito de  que a sua xestion sexa publica ou privada non debe afectar no mais minimo os ciudadans, as adminsitracions son responsables de facer cumprir cos pregos de condicions.